wo 2 feb 2022
20:30 uur


Kleine Zaal
Muziektheater

Pauze: Nee
Verwachte eindtijd: 21:45 uur

€ 21.00

Via Berlin

Instant Loneliness

Deze voorstelling is alleen toegankelijk met een coronatoegangsbewijs. Klik hier voor meer informatie.

In deze stad wonen honderdduizenden mensen.
En in al die mensen gisten miljoenen, zo niet miljarden dromen.
En van al die ontelbare dromen leiden de meeste ergens halverwege schipbreuk.
Op zich niet erg, integendeel, stel je voor dat alle dromen zouden uitkomen en verwezenlijkt worden.
Een catastrofe.
Maar van al die honderdduizenden mensen met die miljarden aan niet vervulde dromen, voelen velen zich ernstig tekortschieten en eenzaam.
Wat moeten we met die massabegraafplaats van verwachtingen beginnen?
Hoe de mens leren met verlies, deceptie, en eenzaamheid om te gaan?


In een donker landschap waar de besten reikhalzend het licht bereiken, in wankel evenwicht, schuilt eenzaamheid tussen de wortels. Een muzikaal levensconcert van acht cellisten, een danser en een actrice. Een totaalervaring die ons van eenzaamheid naar verbinding brengt.

Concept Via Berlin en Cello Octet Amsterdam 
Regie en spel Dagmar Slagmolen 
Choreografie Pim Veulings 
Composities Kate Moore
Muziek en performance Cello Octet Amsterdam 
Dans Pedro Ricardo Henry
Vormgeving Dieuweke van Reij 

U kunt hier uw reactie plaatsen